Wil


Wil van Schaijk in Kinshasa, 2002
foto: Annie van Schaijk, Veldhoven

“Basi na basi - bana na bana” (vrouwen voor vrouwen - kinderen voor kinderen), onder dit motto zet de Eindhovense Wil van Schaijk zich al sinds 1999 in voor hulp aan Congo.

Wil: “Twee maal bezocht ik dit prachtige land, waar helaas veel problemen zijn. Tijdens mijn bezoeken trof ik veel vrouwen, en heb mij hun lot aangetrokken.”

“Mijn belofte hen niet te vergeten, heeft mij er toe gebracht om met regelmaat naaimachines, kinderkleding, bruidsjurken, educatief speelgoed, schoolmaterialen, en verbandmiddelen op te sturen naar Kinshasa. Het verzamelen vindt plaats in Eindhoven, het voorbereiden van de transporten en het verzenden gebeurt vanuit de Wereld Missiehulp in Boechout bij Antwerpen. De Orde van Malta in Kinshasa is een belangrijk contact, wat hard nodig is in een derdewereld land.”

“De Wereld Missiehulp schonk mij in 2007 30.000 katoenen kindergiletjes. Deze wil ik gaan gebruiken om met name kinderen actief en creatief bezig te laten zijn voor kinderen in de derde wereld.”

“In eerste instantie dacht ik aan schoolkinderen, en met veel enthousiasme hebben 350 kinderen evenveel prachtige giletjes opgefleurd. Deze giletjes zijn opgestuurd naar Congo, en er is tevens een verlanglijstje van een school in Bumba vervuld.”

“Tijdens het evenement ‘Let’s meet Afrika’ in Eindhoven in 2008 genoten kinderen van een mini-workshop Fololo (= opfleuren). De opbrengst van € 300 ging naar de vluchtelingen van Goma. In dezelfde periode werd ook met succes een workshop gegeven in de Heuvelgalerie in Eindhoven. Ook de opbrengst hiervan (€ 300) ging naar Goma.”

“Op 18 april 2009 is er een veiling van door BNers en kunstenaars opgefleurde giletjes. Mijn vriendinnen Rieneke Stroeken van Holland Art Galerie, en Ingrid van Eeghem van restaurant de Karpendonkse Hoeve, beiden ook uit Eindhoven, zetten hier hun schouders onder.”

“Mijn ontmoeting met textielkunstenares Mirjam Pet-Jacobs uit Waalre zorgde ervoor dat het hele verhaal een verrassende wending heeft gekregen. Het mooie verhaal wordt nog mooier…”

“Overal ter wereld zijn vrouwen met stof bezig met boeiende motieven en kleuren…. Vooral kinderen worden gestimuleerd om creatief bezig te zijn…. Voor hen die zo weinig hebben…. Wij hebben al zoveel!!!”

“Ze zeggen wel eens, het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar laat die druppel nou eens net op jou vallen…Toch?”

“Basi na basi - bana na bana” (women for women - children for children), with this motto Wil van Schaijk from Eindhoven, the Netherlands, has been actively giving aid to Congo since 1999.

Wil: “Twice I have visited this beautiful country, where, unfortunately, are many problems. During my visits I met many women, and was concerned about their fate.”

“I promised them not to forget them, and since then have sent sewing machines, children’s clothes, wedding dresses, educational toys, school materials, and bandages regularly to Kinshasa. Collection point is Eindhoven, preparing the transports and the shipping takes place from World Mission Help at Boechout near Antwerp. The Order of Malta in Kinshasa is an important contact, which is very necessary in a third world country.”

“World Mission Help offered me 30,000 cotton children’s waistcoats in 2007. I want to use these to get especially children to be active and creative for children in the third world.”

“‘First I was only thinking of schoolchildren, and, with a lot of enthusiasm, 350 children decorated as many beautiful waistcoats. These waistcoats were sent to Congo, together with a wish list of a school in Bumba.”

“During the event ‘Let’s meet Africa’ at Eindhoven, 2008, children enjoyed themselves partaking in mini workshops Fololo (=decorating). The whole proceeds of € 300 went to the fugitives in Goma. In the same period workshops were given in the Heuvelgalerie, a shopping centre in Eindhoven. The proceeds of these (€ 300) went to Goma as well.”

“On the April 18th, 2009, there will be an auction of waistcoats decorated by Dutch celebreties and artists. My friends Rieneke Stroeken from Holland Art Gallery, and Ingrid van Eeghem from restaurant De Karpendonkse Hoeve, both from Eindhoven, help me organising this.”

“Meeting textile artist Mirjam Pet-Jacobs from Waalre gave a surprising change to it all. The beautiful story becomes even more beautiful…”

“Everywhere in the world women are occupied with fabrics, interesting designs and colours… Especially children are stimulated to be creative… For those that have so little… We already have so much!!!”

“People sometimes say, it’s just a drop in the ocean. But what if that drop happens to fall on your head…So?”

Reageren is niet (meer) toegestaan.