Gilets/Waistcoats

In 2007 kwam Wil van Schaijk via vrijwilligerswerk bij het kledingdepot van de Wereld Missiehulp in Antwerpen in het bezit van 30.000 katoenen kindergiletjes.
In 2007 Wil van Schaijk was given 30 000 cotton children’s waistcoats through her work at the cloths deposit of the World Mission Help in Antwerp.

x

Ga de uitdaging met ons aan en fleur gilets op ten bate van Congo!!!
Please accept the challenge and decorate waistcoats for the benefit of Congo!!!

x

Versier een gilet voor uzelf, voor een kind, stimuleer kinderen giletjes te versieren, ga met uw handwerkgroep aan de gang, of zet een project op met school, buurthuis of werkgroep. U bent vrij de giletjes te houden of terug te sturen voor verkoop in Nederland of toezending naar Congo. Kosten voor het terugsturen van de versierde giletjes zijn voor u.

Alle versierde giletjes krijgen een goede bestemming.
Decorate a waistcoat for yourself, for a child, encourage children to decorate waistcoats, have a go at it with your bee, or start a project at school, community centre or workgroup. You are free to keep the waistcoats or send them back to be sold in the Netherlands or to be send to Congo. Return costs are for you.
All decorated waistcoats will get a good destination.

x

Hoe komt u aan gilets / How to obtain waistcoats
Gelieve contact op te nemen met Wil van Schaijk over aantallen van 1 tot meer, verzendkosten, ophalen, brengen gilets, grote aantallen, en scholen of groepen:
Please contact Wil van Schaijk for amounts from 1 to more, shipping costs, collecting, bringing, large amounts of waistcoats, and schools or groups:

wil@fololovoorcongo.nl


Donatie / Donation

Indien u een bijdrage wilt doen zonder gilet bent u van hart welkom een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer, onder vermelding van ‘Donatie Fololo’.
You are welcome to make a donation without waistcoats on the account number below, mentioning ‘Donation Fololo’, and, optionally, your name and address.

x

Versierde gilets kunt u terugsturen naar / Decorated waistcoats can be sent back to:

x

Wil van Schaijk

Stationsplein 90

NL - 5611 BB Eindhoven
Netherlands

x

Rekeningnummer / account number: Rabobank 106779311 t.n.v. Wil van Schaijk, Eindhoven, Netherlands

BIC RABONL2U

IBAN NL68RABO 01 4893 4765

onder vermelding van uw naam en adresgegevens en ‘Gilets’ of ‘Donatie Fololo’.
mentioning your name and address and ‘Waistcoats’ or ‘Donation Fololo’.

Reageren is niet (meer) toegestaan.