Een geweldig resultaat

Totale opbrengst / total proceeds € 2400

foto’s tentoonstellings Koningshof / exhibition photos Koningshof

De kleurrijke expositie van 93 versierde wedstrijd en 17 niet-wedstrijd giletjes van 76 deelneemsters op de Open Europese Quilt Kampioenschappen 2010, Koningshof, Veldhoven, heeft de verwachtingen meer dan overtroffen.

Grote dank gaat uit naar allen die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan het project Fololo - versier een kindergilet: alle kopers van giletjes, de creatieve versiersters, de warmhartigen die het giletje hebben afgestaan, de gulle sponsors, de behulpzame organisatoren, deskundige juryleden en alle lieve vrijwilligers.

De spontane reacties en persoonlijke briefjes die bij de inzendingen werden gedaan zijn ervaren als een geweldige steun: vaak is er creatief gebruik gemaakt van restmaterialen, een jongetje heeft zijn eigen compas afgestaan, één meisje zal zich nooit hoeven te vervelen als ze het jurkje draagt - ze heeft altijd een spelletje bij de hand, en ook Michael Jackson is op artistieke wijze herdacht. Eén prijswinnares geeft zelfs haar gewonnen naaimachine aan een project in Oeganda: een naaimachine betekent namelijk een baan.

De niet verkochte giletjes worden zo spoedig mogelijk naar pater Carlos Rommel in Bumba gestuurd: er zullen in Congo prinsesjes en bruidsmeisjes rondhuppelen, stoere knapen met auto’s en tractoren en heel veel kinderen die anders in een vodjes gekleed zouden gaan.

Het opgebrachte geld wordt gebruikt voor het opzetten van een Fololo atelier/winkel zodat men ter plekke zelf verder kan gaan. Er zal in de toekomst nog veel ondersteuning nodig zijn in de vorm van naaimachines, stoffen, garens en andere materialen.

We zullen proberen binnenkort feedback uit Congo over dit project te geven, zoals reacties en foto’s. Houdt u er echter rekening mee dat er met Afrika te maken is. Alles gaat er langzamer en moeizamer. Wil is ijverig aan het sparen om begin 2011 weer een bezoek te brengen aan Congo.

De grote stapel giletjes is natuurlijk nauwelijks geslonken: Wil’s projekten kunnen nog jaren doorgaan en iedereen die haar hierbij of op andere wijze wil helpen is van harte uitgenodigd contact met haar op te nemen.

-

A wonderful result

The colourful exhibition of 93 decorated competition and 17 non-competition waistcoats of 76 participants at the Open European Quilt Championships 2010, Koningshof, Veldhoven, has more than exceeded all expectations.

Many thanks are expressed to all those who contributed in one way or another to the project Fololo - decorate a children’s waistcoat: all buyers of waistcoats, all creative decorators, the warm-hearted who gave up their waistcoats, the generous sponsors, the cooperative organizers, the professional jury and all those dear volunteers.

The spontaneous reactions and personal notes that came with the entries have been considered as a tremendous support: there often was a creative use of waste material, a little boy offered his own compass, one little girl will never be bored because she always has her own games with her, Michael Jackson was memorized too in an artistic manner. One prizewinner will even donate her sewing machine to a project in Uganda: a sewing machine means a job.

The unsold waistcoats will be sent as soon as possible to Father Carlos Rommel in Bumba: soon there will be dancing princesses and bridesmaids, cool guys with cars and tractors, and many, many children that would otherwise be dressed in rags in Congo.

The raised money will be used for the setting up of a Fololo workshop/shop in situ for the people to continue there themselves. In the future a lot of support will still be necessary, like sewing machines, fabrics, threads and other supplies.

We will try to give some feedback on this project from Congo soon, like reactions and photos. Please take into account that we are dealing with Africa. Everything goes slower and laboriously. Wil is saving diligently to be able to visit Congo again in the beginning of 2011.

The immense stack of waistcoats has hardly slunk of course: Wil’s projects have years ahead of them and everyone who would like to help her in some way or other with this is cordially invited to take up contact with her.

-

Ein schönes Ergebnis

Die bunte Ausstellung von 93 dekorierten Wettbewerbs und 17 Nicht-Wettbewerbs Westen von 76 Teilnehmerinnen an der Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven-NL, hat mehr als alle Erwartungen übertroffen.

Vielen Dank an diejenigen, die im einer oder anderer Weise einen Beitrag geleistet haben an dem ProjektFololo - verzieren Sie einen Kinderweste: alle Käufer von Westen, alle kreativen Dekorateure, die Warmherzigen die ihren Westen abgetreten haben, die großzügigen Sponsoren, die behilfliche Organisatoren, die professionelle Jury, und alle liebe Freiwilliger.

-

Un résultat magnifique

L’exposition très colorée de 93 gilets décorés pour le concours et 17 hors concours par 76 participants à l’Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven a plus que dépassé toutes les attentes.

Un grand merci est exprimé à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au projet Fololo - décorer un gilet d’enfant: tous les acheteurs de gilets, tous les décorateurs de créations, les généreux participants qui ont renoncé à leur gilets, ainsi que les généreux sponsors, les organisateurs si serviables, le jury professionnel, et tous les chers bénévoles.

Reageren is niet (meer) toegestaan.