Pleincollege van Maerlant voor het goede doel

De leerlingen van Pleincollege van Maerlant hadden in de week van Koninginnedag een activiteitenweek. De 2e klassen werkten aan 9 goede doelen waaronder Congo. Ze hebben met plezier aan de giletjes gewerkt. De week eindigde met een sponsorloop, er is goed ingezameld en gelopen. Ook hebben leerlingen op de markt, die als afsluiting was, giletjes verkocht en schoenen ingezameld voor kinderen in Congo om te voetballen. Op Konginnedag zelf hebben we van het Wereld Natuur Fonds een stukje kraam op het Wilhelminaplein mogen gebruiken, waar 4 enthousiaste leerlingen hun best hebben gedaan om nog meer giletjes te verkopen. Volgend jaar is Congo met als activiteit het pimpen van de giletjes zeker weer een van onze goede doelen.
Saskia Staassen, mei 2010

Reageren is niet (meer) toegestaan.